Prodejní doba: Po-Pa: 9:00 - 12:00 ... 12:30 - 17:00 / Sobota-Neděle: zavřeno / Doprava přes Zásilkovnu nad 500, - Kc Zdarma! Částku upravíme v dokladu.

ArtVap – ZERO Dripper (70VG/30PG) 0mg – 500 ml

219 

Univerzální chemická směs obsahuje rostlinný glycerol (VG)propylenglykol (PG).

Katalogové číslo: 4260510025856 Kategorie:
Základ pro míchání a tvorbu vlastních e-liquidů.
Nabízená báze je bez příchuti.
Země původu: Německo
Složení: 30% propylenglykol, 70% glycerín
Rozpustnost: rozpustný ve vodě.
Obsah: 500 ml
Skladování: v dobře uzavřené nádobě při pokojové teplotě 15 – 25 ° C.
Chraňte před přímým světlem a vlhkostí.

Podle směrnice (ES) č. 1272/2008 není nebezpečnou látkou ani směsí.
Tato látka není při hodnocení podle směrnice 67/548/EHS nebezpečná.
V souladu se směrnicemi EK nebo příslušnými národními zákony nemusí být výrobek označen.

Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch. Pokud postižený nedýchá, provádějte umělé
dýchání. Konzultujte s lékařem.
Při styku s kůží: Omývejte mýdlem a velkým množstvím vody. Konzultujte s lékařem.
Při styku s očima: Nejméně 15 minut pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody a konzultujte s lékařem.
Při požití:Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy. Vypláchněte ústa vodou. Konzultujte s lékařem.