Ve společnosti klademe velký důraz na ekologii a na chování v souladu s ochranou životního prostředí. Aktivní přístup k ochraně životního prostředí je pro nás nesmírně důležitý.
Třídíme odpad, faktury netiskneme, ale posíláme v pdf elektronicky.
Poskytujeme svým zaměstnancům možnost zbavit se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictvím sběrného boxu a tím významně přispíváme k ochraně životního prostředí, přírodních zdrojů a zdraví člověka. Stejným způsobem máme zajištěný svoz a ekologické zpracování také u firemního elektroodpadu.